بدن تحت عنوان نرخ انرژی۱۹ بیان می شود. واحدی که معمولا توسط متخصصین تغذیه برای اندازه گیری احتیاجات انرژی و مصرف آن توسط انسان بکار می رود، کیلوگرم کالری می باشد. کیلوگرم کالری میزان حرارت مورد نیاز برای بالا بردن درجه حرارت یک کیلوگرم آب ۱۴ درجه سانتیگراد به میزان یک درجه می باشد. کالری نیز میزان حرارت مورد نیاز برای گرم کردن یک

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره استفاده از اینترنت، تجارت الکترونیک