اضافه اسیدهای سیتریک، مالیک باتترایک و قوام دهنده ها تشکیل شده و عطر و رنگ ممکن است همراه داشته باشد.
۳- شربت۱۴ : از همان اجزاء یخمک می باشد همراه با مقداری شیر مایع، خامه و پودر شیر.
۴- اسپلیتس۱۵ : یک محصول منجمد است که در روی خود یک لایه چسبنده از آب بستنی میوه ای دارد. این لایه حاوی شکلات تافی، گردو می باشد.
۵- پودینگ۱۶ :

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد بشر،، نباتات، واویلوف،، طبیعی،