شته‌ها که ویروس را از گیاه آلوده جذب می‌کنند انجام می‌شود و در بعضی از حالات آلودگی اولیه WMV از بذور جالیز آلوده ممکن است به مزارع وارد گردد. آلودگی ثانوی توسط شته از گیاهان جالیز آلوده به ویروس به گیاهان سالم انتقال می‌یابد. علائم معمولاً بعد از حدود ۱ تا ۲ هفته بعد از تلقیح ویروس ظاهر می‌شوند. اپیدمیولوژی ویروس در مناطق مختلف

مطلب مشابه :  مقاله درمورد فتوولتائیک، مصرف کنندگان، مصرف کننده