است. آلودگی ثانویه توسط حمله سایر میکروارگانیسم‌ها ممکن است اتفاق افتد و باعث پوسیدگی نرم شوند (ادواردسون، ۲۰۰۵).
در روی هندوانه و طالبی علائم مشخصه شامل کوتولگی شدید یا متوسط گیاه می‌باشد. بدشکلی برگ، تاول، لکه‌های سبز روشن در زمینه برگ و کلروز حاشیه آن از علائم مشخصه بیماری است. اگر گیاهان جوان طالبی به بیماری مبتلا شوند،

مطلب مشابه :  مقاله درموردعدم تعادل، فیزیولوژی