سطح اعتماد می تواند به نوبه خود بر وفاداری مشتریان و خرید آنها تاثیر گذار باشد
۲ – بیان مسئله
در طول تاریخ زندگی بشر نوآوری‌هایی پدید آمده‌اند که تحولات عظیمی را موجب گردیده و تأثیرات وسیعی را در پی داشته‌اند. یکی از نوآوری‌های بسیار حیاتی، به کارگیری شبکه‌های رایانه‌ای و در نهایت اینترنت در امور تجاری و بازرگانی

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک