سطوح اندروژن و استروژن عامل شدیدتری برای خطر افسردگی نسبت به تغییرات ریخت شناختی دارد. دوره های افسردگی: خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیمار ممکن است بیان... ادامه مطلب

انبوهسازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحدهای تصویب شد که باتوجه به مختصر بودن آن و وارد نشدن در جزئیات ناکافی به نظر میرسد. طبق قانون پیشفروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن... ادامه مطلب

باشند که به کندی تکامل یافته و بالا خانواده‌های موجود را ایجاد نموده‌اند. می‌توان از اطلاعات مربوط به توالی، برای تخمین درجات رابطه تکاملی استفاده کرد و درختی که مسیرهای احتمالی... ادامه مطلب

سیستمPDA……………………………………………………………………..31 جدول ۴-۳- فرضیات اولیه... ادامه مطلب