شخصـی که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دارای سند رسمـی مالکیت میباشد.
۳- مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستاجره می باشد.
۴- سـرمایهگذار: شخصی کـه به مـوجب سند رسمـی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایهگـذاری می نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی

غالب موجب پیچیدگی درمان افسردگی می گردد. تقریبا ۵۰ درصد بیماران تغییرات شبانه روزی در علائم توصیف می کند که صبح ها شدیدتر و عصرها ضعیف تر است علائم شناختی مشتمل است بر گزارشهای ذهنی ناتوانی برای تمرکز (۹۳ درصد بیماران) و دشواری در تفکر (۶۷ درصد) (پورافکاری ۱۳۷۳).

انواع افسردگی
الف- افسردگی به عنوان یک هیجان عادی بشری: این

هوایی ایران بررسی شده است و مدلی بروز ارائه شده است.

۷ ساختار گزارش
در این گزارش تحقیقی پس از مطالعه ادبیات و آشنائی با مفاهیم مهم و پایه ای متغیر های تحت تاثیر این از جمله نرخ انرژی واقعی و هزینه های مربوطه خصوصا در خصوص هزینه های خرید و هزینه های نگهداشت به بررسی مصرف انرژی در بخش تاسیسات ساختمان در ایران با رویکرد

طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
جدول ۴-۵- قطعات استفاده

اهمیت ادراک از مفید بودن سهولت استفاده و اعتماد نگرش اصلی پیش بینی کننده خرید آنلاین هستند و قدرت پیش بینی کنندگی و اکتشافی مدل را با ویژگی های تکنولوژیک(تاخیر در دانلود،ناوش پذیری وب سایت و امنیت اطلاعات) مهارت های مصرف کنندگان،منابع زمانی و مالی افزایش داده اند

نویسندگان
موضوع
نتایج
Lanford,

اصلاح نباتات می باشد (رامانوجام و همکاران، ۱۹۷۴)۲۱.

۱-۷-۲-فرسایش ژنتیکی
از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳). امروزه ذخایر توارثی گیاهی مهمترین، پرارزشترین و حیاتیترین ذخایر منابع طبیعی بشر محسوب میگردند و ارزش مادی و معنوی آنها به هیچ عنوان با سایر ذخایر و منابع طبیعی قابل

تخمین میزند یک بخش مهم از بیولوژی تکاملی است که در نتیجه با کاربرد این روشها می‌توان بیمارگرهای ایجاد‌ کننده بیماری را کنترل کرد. موتاسیون و تغییرات ژنتیکی مانند نوترکیبی به عنوان نیروهای تکاملی می‌باشند که منجر به تنوع ژنتیکی در جمعیتها می‌شوند اما جایگاه ژنتیکی جمعیت ویروسها به نیروهای تکاملی انتخاب و پراکنش تصادفی ژنتیک، بستگی

میزان قابل توجهی انرژی تولید نمی کند.
میزان ارزش کالری بستنی بستگی دارد به :
– میزان درصدکربوهیدراتها شامل لاکتوز، مواد افزودنی شیرین کننده، قندهای میوه و طعم دهنده.
– درصدپروتئین شامل پروتئین شیر یا هر منبع دیگری از پروتئین مثل تخم مرغ و پایدارکننده ها.
– درصد چربی از هر منبعی که باشد مثل امولسیفایرها، تخم مرغ، کاکائو و

I_ph I_sd n] (Single Diode Model) (7-2)
۲-۶- مشخصه ماژولهای سیستم فتوولتائیک
مشخصه سلول فتوولتائیک تحت تأثیر تابش نور خورشید و همچنین دمای کاری آن است. شکلهای ۲-۷ و ۲-۸ مشخصههای خروجی ماژول یک سیستم فتوولتائیک را نشان می دهند. در دمای ثابت با افزایش میزان تابش، توان خروجی افزایش مییابد.

توان خروجی نسبت به تغییرات بار)
۲-۷- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی
بشر از ابتدا تاکنون به دنبال این بوده است که از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را ببرد. استفاده از سلول خورشیدی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره به دنبال راهی بوده که توان خروجی سلول خورشیدی را به حداکثر مقدار خود برساند و در واقع