است، میتوان آن را قرارداد جدیدی دانست که در فقه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است. در فقه امامیه در مورد پیشفروش اموال به “بیع میوه” اشاره شده و نظر مشهور آن است که فروش میوه... ادامه مطلب

بیانگر نشتی حاصل از اثرات جانبی روی سلول فتوولتائیک، مقاومت سری Rs مقاومتهای متفاوت اتصالات و دیودهای موازی D1 و D2 بیانگر مدل پیوند PN استا۲۱۲. شکل ۲-۵- مدل سلول فتوولتائیک با دو دیود ... ادامه مطلب