بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۲۶
A conceptual image numerous multi-coloured squares, moving at high speed to form a human figure, who is sitting with one hand resting on chin in a thinking pose.

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۲۶

.۰۰۴       N of Valid Cases     ۱۰۰           با توجه به مقدار sig .004)) که از سطح ۰٫۰۵ کمتر است در نتیجه…

ادامه خواندن بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۲۶
پایان نامه نهایی_۳- قسمت ۱۳
Business and design concept - lot of white pencils and one color pencil on pink paper background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

پایان نامه نهایی_۳- قسمت ۱۳

برای اینکه نتایج به دست آمده ارزشمند بوده و بتوان از این نتایج در تصمیم گیری ها استفاده کرد، باید ابزاری که برای جمع آوری داده ها استفاده می شود…

ادامه خواندن پایان نامه نهایی_۳- قسمت ۱۳
حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷
Businessman working with digital virtual screen

حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷

۳-۱-۳-۲- رکن مادی   مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس» که شامل هر شخص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم…

ادامه خواندن حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷
شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۸
3d illustration artificial insemination, fertilisation, Injecting sperm into egg cell. Assisted reproductive treatment

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۸

بنظمی که از آفرین گفته شدپسندیده باشد سخن از علی         زفان و سخن دارم از آفرینازو آفرین گوی اشکفته شدشود نو،حدیث کهن در علی( ربیع، ۱۳۸۸:…

ادامه خواندن شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۸
بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷
Checklist and pen

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷

۱۰۰     ۱۸۵     ۱۰۰     ۳-۴- ابزارپژوهشبه منظور گردآوری داده‌های مورد نظر جهت پاسخ به سؤالات پژوهش، دو نوع مقیاس مورد استفاده قرار گرفت:۳-۴-۱- شایستگی‌های عاطفی…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳۱

۱- رضا،استادی – پیشین ٌ۱۴ ↑   ۲-. علی اکبر، دهخدا – لغت نامه، ج ۲۳، حرف دال ↑   ۳– در متون فقهی عبارت از فعلی است که به طور مستقیم…

ادامه خواندن بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳۱

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۲

۷- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی به زندان یا بازداشتگاه رفتهاید؟   محققساخته       ناکامی منزلتی     ۱- قوانین راهنمایی و رانندگی برای مردم عادی…

ادامه خواندن بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۲

مقایسه اندیشه های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی- قسمت ۳

بیان مسأله اساسی پژوهش:   یکی از ارکان مهم ارزیابی سطح غنای ادبی آثار مشاهیر ادبیات فارسی، بررسی ماهیت و سرشت اندیشههای آنان که در آثارایشان تجلی یافته است، میباشد…

ادامه خواندن مقایسه اندیشه های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی- قسمت ۳

متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۷

با توجه به وضع قوانین خاص در خصوص قرار بازداشت متهم، این موارد را نیز یادآوری می نمایم:۱-ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه۱۳۱۸ .ماده ۲۱:«متوقف مکلف…

ادامه خواندن متن اصلاحی بازداشت موقت- قسمت ۷

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۳۳

. رک: همان. ↑   . انعام / ۱۲۲٫ ↑   . نحل / ۹۷٫ ↑   . المیزان، ج ۱۹، ص ۲۲۶، ذیل آیه‌ی ۲۲ مجادله. ↑   . همان، ج ۱۲، ص…

ادامه خواندن نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۳۳