رویکردهای مدیریت استعداد اخیراً 4 رویکرد یا جریان فکری در ارتباط با مدیریت استعداد شکل‌گرفته است که تأثیر بسزایی بر سازمان‌ها دارد. این رویکردها عبارت‌اند از: رویکرد اول افراد... ادامه مطلب

بنا به دلایلی متفاوت، کاستی‌های موجود در علم اقتصادِ سنتی، مشکلاتی را در کشورهای توسعه‌یافته ایجاد کرده است؛ کاستی‌هایی همچون تمایل موروثی به جدا کردن مقوله برابری از مقوله... ادامه مطلب

BSC نسل سوم BSC نخستین بار سال 2002 توسط کوبولد و لاوری معرفی شد (پرکینز و همکاران، 2014 : 162). اجزای کلیدی نسل سوم کارت امتیازی متوازن به شرح زیر است: بیانیه مقصد اهداف استراتژیک مدل اتصال... ادامه مطلب

این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز بصورت عملی بیان شد بر اساس یک سری مفروضات خاصی است که اهم آن گویای این است که بازار کارا است و انتشار اطلاعات بصورت یکپارچه و در اختیار همگان است و... ادامه مطلب